Hybridiuhkien kartoitus

Jo muutaman vuoden ajan on ollut selvää, ettei Suomikaan ole enää "lintukoto". Sisäministeriön määritelmän mukaan "hybridiuhilla tarkoitetaan tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaikeasti tunnistettava."

Yrityksiin voi tällaisina uhkina kohdistua mm. väärän tiedon levittämistä, painostusta, manipulointia tai verkkoon kohdistuvia operaatioita. Yleisimpiä kohteita ovat pankit ja vakuutusyhtiöt, teleoperaattorit, logistiikka, rahaliikenne, media ja julkisorganisaatiot.

Koskee kaikkia yrityksiä

Mutta ei pk-sektorikaan ole täysin turvassa. Hybriditekniikoita käytetään laajasti teollisuusvakoilussa ja yhteiskuntaan kohdistuvissa häirinnöissä vähintään heijastevaikutukset koskettavat kaikkia. Kuinka kauan yrityksesi toiminta voi jatkua ilman sähköä tai verkkoyhteyksiä?

Tarjoan yrityksellenne kattavaa kartoitusta hybridiuhista. Kartoituksen aikana selvitän todennäköisimmät vaikuttamistavat, yrityksen tai organisaation kyvyn suojautua niiltä sekä esitän keinot suojauksen parantamiseen.

Martti J. Kari
Saxorum Oy

040 507 6918
martti.j.kari@saxorum.net