Luennot

Luennoitsijana minun on määritelty olevan ajattelua haastava, vakuuttava ja innostunut. Haluan sytyttää tiedonjanon kuulijoissa, mutta myös tyydyttää janon tarjoten uusinta tietoa.

Vahva akateeminen tausta yhdistettynä monipuoliseen uraani puolustusvoimien asiantuntija- ja johtotehtävissä antaa sanoilleni painoarvoja. Luennot ja keskustelut voivat käsitellä uusinta tietoa tai skenaarioita ja niiden näkökulmat voivat olla strategisia, taktisia tai operatiivisia.

Luennon hinta määräytyy aiheen, luennon pituuden ja luentopaikan sijainnin mukaan.

Martti J. Kari
Saxorum Oy

040 507 6918
martti.j.kari@saxorum.net