Muutosprosessien kehittäminen

Hankitusta tiedosta on hyötyä vasta, kun se vaikuttaa organisaation toimintaan. Riskeihin ja uhkiin varautuminen vaatii aina aktiivista toimintaa ja toimivat prosessit organisaation johtamiseen.

Olen 30-vuotisen työurani aikana puolustusvoimissa ollut mukana toteuttamassa useita muutosjohtamisprosesseja sekä kotimaassa että ulkomailla.

Muutosprosessin johtaminen

Suurissa organisaatioissa prosessien on oltava kunnossa. Jotta ne pysyvät kunnossa, niitä pitää kehittää jatkuvasti. Tässä auttaa usein ulkopuolisen tuki, koska organisaation sisällä usein tulee "sokeaksi" osalle asioista. Kokemukseni turvin pystyn analysoimaan yrityksen toimintaa ja antaamaan syötteitä, joiden avulla prosesseja päästään virittämään.

Muutosprosessi vaikuttaa suoraan organisaatiossa oleviin henkilöihin. Usein yksi suurimmista haasteista on organisaation sitouttaminen uusiin toimintamalleihin. Ylhäältä päin sanelu ei ole toimiva ratkaisu, vaan henkilöstön sitouttaminen vaatii sitä, että he ymmärtävät miksi prosessia luodaan. Johtaessani organisaatiomuutoksia yksiköissä, joissa on satoja työntekijöitä, olen oppinut keinot, joilla ihmiset saadaan mukaan tähän tärkeään työhön.

Ajan ja rahan säästö

Prosessien kehityksen yksi tavoite on etsiä päällekkäisyydet ja turhat toimet sekä mahdolliset aukot organisaatiosta. Näiden tietojen selvittäminen mahdollistaa kustannussäästöjä sekä auttaa kohdistamaan henkilöstöresursseja ydintoimintoihin. Usein analyysi on myös tuonut rohkeutta ulkoistaa toimintoja, joita ei ole järkevää toteuttaa itse.

Ota minuun yhteyttä, kun tarvitset rautaisen ammattilaisen luomaan prosesseja muutokseen ja organisaation johtamiseen.

Martti J. Kari
Saxorum Oy

040 507 6918
martti.j.kari@saxorum.net