Varautuminen vakoiluun

Tiedustelun työkalujen tulo yrityskenttään aiheuttaa myös käänteisen haasteen: omaan yritykseen voi kohdistua tiedustelutoimia. Tarjoamassani palvelussa yritystäsi tutkitaan hyökkääjän näkökulmasta. Palvelussa kartoitan minkälaista tiedustelua yritykseesi voi kohdistua ja mitä tietoja siitä on löydettävissä (avoimet lähteet, satelliittidata, henkilöstöriskit, sosiaalinen media jne.)

Kartoituksen perusteella luon raportin, johon on koottu riskiarvio yritykseen mahdollisesti kohdistuvasta vakoilusta sekä ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi.

Martti J. Kari
Saxorum Oy

040 507 6918
martti.j.kari@saxorum.net