Martti J. Kari

Saxorum Oy

SAXORUM OY - JOHDA TIEDOLLA

Tiedolla johtaminen on tärkeä osa yrityksen strategista toimintaa. Menestymiseen muuttuvilla markkinoilla tarvitaan oman operatiivisen tilannetiedon lisäksi yhä enemmän, yhä parempaa ja yhä oikea-aikaisempaa tietoa kilpailijoista, toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Perinteisten tiedon käsittelyn rinnalle on viime vuosien aikana noussut tiedustelun prosessien käyttäminen tietojen keräyksessä ja erityisesti analysoinnissa.

Hybridivaikuttaminen

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tulee varautua hybridivaikuttamiseen. Vihamielinen hybridivaikuttaminen ei kohdistu vain valtioihin vaan yhä useammin huoltovarmuuskriittisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Pahimmillaan hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn. Toimintakyvyn rampauttamiseen tähtäävien vaikuttamisyritysten lisäksi on varauduttava yritysvakoiluun.


”Hybridivaikuttajalla on käytettävissään kolme toimintatapaa. Ne ovat informaatiovaikuttaminen, kybertoiminta ja fyysinen vaikuttaminen. Usein yrityksiin kohdistuu vakoilua, vaikutusvallan tavoittelua tai pyrkimys päästä kontaktiin jonkun tietyn tahon kanssa”

Panu Vesterinen, Keskuskauppakamari

Tiedolla johtaminen - tieto käyttöön

Tärkeintä tiedolla johtamisessa tai varautumisessa hybridivaikuttamiseen on yrityksen henkilökunnan osaaminen. Tärkeä osaamisalue on tiedon keräys ja analysointi. Osaamisen lisäksi prosessien oltava kunnossa.

Olen työelämäprofessori, filosofian tohtori ja sotilastiedustelupalvelun eversti evp. Olen palvellut lähes 30 vuotta sotilastiedustelussa. Nykyisin yritykseni Saxorum Oy auttaa yrityksiä ja eri organisaatioita käyttämään tiedustelun työkaluja tiedon hankinnassa ja analysoinnissa. Teen yrityskohtaisia uhka-arvioita hybridiuhkia vastaan ja suunnittelen yritysten kanssa, miten uhkiin vastataan. Lisäksi tuen yrityksen muutosprosesseja hyödyntäen kokemusta ja osaamista, jota olen hankkinut puolustusvoimien palveluksessa.

Tiedustelu

Tiedustelu tiedolla johtamisen ja liiketoiminnan osana

Luennot

Tilaa luento kybertuvallisuudesta tai hybridiuhista

Prosessit

Muutosprosessien johtaminen ja prosessien kehittäminen

Varautuminen

Kartoitetaan minkälaista tiedustelua yritykseesi voi kohdistua

Kartoitus

Kattava kartoitus yritykseen kohdistuvista hybridiuhista

Valmennukset

Avointen lähteiden tiedustelun valmennus antaa valmiudet omaan tiedonhankintaan